Ik wil een schilderij dat niet alléén over verf gaat. Het moet associatief zijn, lang meegaan in het kijken en het oog laten dwalen door een helder en open vlak.

17 II 2014

Ik geef mijn series vaak titels van popsongs (Secret Life van Cohen, of a perfect day van Reed) want ik wil met mijn schilderijen dat gevoel oproepen wat je  krijgt als je soms onverwacht wordt overvallen door een dierbaar liedje van vroeger.

28 III 2014

Mijn interesse en gevoeligheid gaan over verf als massa, als materiaal. Zoals de arm van de echtgenoot in het ‘’joods bruidje’’, of de late Titiaan in de Accademia in Venetië. Alle schilderkunst waar ik van hou gaat hierover. Via Baselitz, Guston en Mitchell ontdekte ik de late Monet. De Monets die je kunt zien in het Musee Marmottan, de erfstukken van zijn zoon. Uiteindelijk ben ik op Monet gaan voortbouwen. De schilderkunst van onze tijd begint bij Monet. Eigenlijk vind ik Manet een betere schilder, maar die is toch meer kind van de 19e eeuw)

 "BORN IN THE FIFTIES" is het uitgangspunt en de titel voor de schilderijen van 2015. Het is niet alleen feitelijk waar, ik ben van 1953, maar het slaat ook op mijn manier van schilderen. Mijn invloeden liggen in de jaren '50.

Bij de door Monet en Soutine beinvloedde Abtract Expressionisten, bij Jorn en Appel, de Stael,Soulages en de Duitsers Wols en Nay.
Echte schilders dus.

Het compositieschema dat ik al jaren hanteer bestaat uit horizontalen en verticalen.
Daardoorheen dansen losse dots, losse kleurvlekken en grillige lijnen.
juist het contrast met dat schema zorgt voor de levendigheid waar het mij om gaat.

Met "born in the fifties"wil ik de invloeden van de schilderkunst uit de jaren vijftig bewust benutten om tot meer stevige contrasten te komen terwijl de basisvorm gebaseerd blijft op horizontalen en verticalen.


Augustus 2015